Skip to main content

Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal Produktiviti

Hotel Dorsett Grand Subang

Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal Produktiviti Bil. 1/2023 bagi penyediaan dokumen Kajian Separuh Penggal RMKe-12 telah dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia...

BENGKEL PENENTUAN UPAH DAN PERKONGSIAN KEUNTUNGAN

Bangi Resort Hotel Off, Persiaran Bandar, Bangi Golf Club, Bandar Baru Bangi, Selangor

Bengkel Penentuan Upah Dan Perkongsian Keuntungan telah diadakan di Bangi Resort Hotel, Selangor pada 17 Januari 2023. Tujuan utama program...