Skip to main content

Latest Past Events

Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal Produktiviti

Hotel Dorsett Grand Subang

Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal Produktiviti Bil. 1/2023 bagi penyediaan dokumen Kajian Separuh Penggal RMKe-12 telah dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia...