Skip to main content

PWM harus ditumpukan kepada pekerja berpendapatan rendah, terutamanya untuk pekerjaan separuh mahir dan berkemahiran rendah. – Gambar hiasan/ Bernama

KAJIAN mendapati gaji atau upah menjadi salah satu antara penawar utama untuk mempercepatkan peralihan struktur ekonomi di Malaysia. Pada Selasa, Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli menyatakan komitmen kerajaan menilai secara prinsip ke atas dasar model upah progresif atau progressive wage model (PWM) di Malaysia.

Saya mengalu-alukan komitmen kerajaan ini untuk mengadakan perubahan yang progresif bagi mentransformasi struktur gaji di Malaysia sebagai sebahagian daripada usaha yang bakal melonjakkan ekonomi negara.

Dalam artikel ringkas ini, saya mengambil kesempatan untuk berkongsi mengenai pandangan mengenai konsep dan faedah pelaksanaan PWM di Malaysia.

KAJIAN mendapati gaji atau upah menjadi salah satu antara penawar utama untuk mempercepatkan peralihan struktur ekonomi di Malaysia. Pada Selasa, Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli menyatakan komitmen kerajaan menilai secara prinsip ke atas dasar model upah progresif atau progressive wage model (PWM) di Malaysia.

Saya mengalu-alukan komitmen kerajaan ini untuk mengadakan perubahan yang progresif bagi mentransformasi struktur gaji di Malaysia sebagai sebahagian daripada usaha yang bakal melonjakkan ekonomi negara.

Dalam artikel ringkas ini, saya mengambil kesempatan untuk berkongsi mengenai pandangan mengenai konsep dan faedah pelaksanaan PWM di Malaysia.

Berikut merupakan empat kelebihan dan manfaat utama PWM berbanding model upah minimum.

Kemajuan upah PWM menekankan perkembangan upah berdasarkan kemahiran, produktiviti dan pengalaman. Ia membolehkan pekerja menerima upah yang lebih tinggi kerana berlaku peningkatan kemahiran dan pengalaman yang membawa kepada peningkatan produktiviti mereka.

Mengurangkan jurang pendapatan Dengan menghubungkan upah kepada kemahiran dan produktiviti, PWM membantu menangani jurang pendapatan. Ia memastikan bahawa pekerja yang meningkatkan kemahiran mereka dan menyumbang lebih banyak kepada keberhasilan diberi ganjaran dengan upah yang lebih tinggi. Pendekatan ini menggalakkan keadilan dan mengurangkan jurang pendapatan antara pekerja pada tahap kemahiran tertentu.

Pembangunan kemahiran PWM menggalakkan pekerja melabur dalam pembangunan kemahiran dan latihan. Dengan prospek upah yang lebih tinggi apabila mereka memperoleh kemahiran baharu, pekerja bermotivasi untuk menyertai program latihan dan meningkatkan keupayaan mereka. Ini memberi manfaat kepada kedua-dua pekerja dan majikan dengan meningkatkan kemahiran dan produktiviti buruh.

Keuntungan produktiviti Dengan mengaitkan upah dengan produktiviti, PWM menggalakkan pekerja menjadi lebih produktif. Apabila pekerja menyedari bahawa usaha mereka secara langsung memberi kesan kepada pendapatan mereka, mereka mempunyai insentif yang lebih besar untuk bekerja dengan cekap dan berkesan. Ini boleh membawa kepada keuntungan produktiviti untuk perniagaan, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

PWM adalah salah satu bentuk penyelesaian untuk menyokong peralihan keseluruhan dalam pampasan pekerja. Terdapat dua aspek lagi yang menjadi pelengkap kepada PWM yang diperlukan untuk menyokong peralihan keseluruhan dalam pampasan buruh.

Pertama, kita perlu membangunkan garis panduan untuk menerima pakai model perkongsian keuntungan yang lebih baik. Perkongsian keuntungan dalam bentuk selain gaji seperti elaun, bonus dan bayaran lain adalah komponen yang berubah-ubah mengikut prestasi semasa syarikat. Kedua, kita perlu mempunyai sebuah badan tadbir urus yang holistik untuk memantau keseluruhan struktur pampasan pekerja serta mengambil kira keseluruhan ekosistem pasaran buruh.

Source : Astro AWANI

Leave a Reply