Skip to main content

Gaji permulaan siswazah yang rendah adalah manifestasi daripada tindak balas permintaan oleh majikan dan penawaran (pengeluaran) graduan oleh institusi pengajian tinggi. -Gambar hiasan/Bernama

GAJI permulaan lepasan ijazah yang rendah bukanlah satu isu baharu di Malaysia. Ini adalah isu struktural yang telah berada dalam ekonomi Malaysia sekian lama, tidak kurang sejak 15 tahun dahulu.

Isu ini menjadi bertambah meruncing selepas ekonomi negara dihentam tsunami COVID-19. Peningkatan kos sara hidup menjadikan isu gaji bertambah kritikal.

Mengapa lepasan ijazah dibayar gaji permulaan rendah?

Gaji permulaan siswazah yang rendah adalah manifestasi daripada tindak balas permintaan oleh majikan dan penawaran (pengeluaran) graduan oleh institusi pengajian tinggi.

Kedua-dua tindak balas ini menyumbang kepada outcome gaji yang rendah.

Berikut dinyatakan secara ringkas faktor sisi permintaan dan penawaran yang mempengaruhi situasi gaji permulaan siswazah yang rendah.

Faktor Permintaan

1. Ketidakpadanan kemahiran.

Kemahiran yang dimiliki oleh graduan baru mungkin tidak selalu sejajar dengan apa yang dicari oleh majikan. Ketidakpadanan kemahiran ini boleh menjejaskan kuasa tawar-menawar mereka dan gaji yang ditawarkan.

Perangkaan mendapati kadar ketidakpadanan kemahiran menunjukkan trend yang semakin meningkat.

2. Norma dan jenis industri.

Industri tertentu, terutamanya yang mempunyai persaingan tinggi atau margin keuntungan rendah, cenderung menawarkan gaji permulaan yang lebih rendah.

Kajian oleh Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan (EU-ERA), THE FUTURE bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia mendapati wujud situasi misallocation of talent yang berlaku dalam ekonomi Malaysia di mana sebahagian graduan bekerja di sektor yang kurang produktif.

Sektor ekonomi yang kurang produktif lazimnya membayar gaji yang rendah berbanding sektor ekonomi yang produktif.

3. Struktur industri yang berintensifkan buruh dan bernilai rendah.

Sebahagian besar sektor ekonomi di Malaysia terutamanya Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) masih berorientasikan buruh dan bernilai rendah.

Kajian oleh EU-ERA, THE FUTURE mendapati dua pertiga daripada penciptaan pekerjaan tahunan adalah untuk kategori separa mahir dan kurang mahir.

Apabila saiz penciptaan pekerjaan kategori mahir kecil, ini menjadi persaingan sengit kepada graduan untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya akan menekan gaji yang rendah.

Faktor Penawaran

1. Lebihan bekalan graduan.

Bekalan graduan baru yang memasuki pasaran pekerjaan selalunya melebihi permintaan untuk jawatan peringkat permulaan. Jumlah pekerja berpotensi ini membolehkan majikan menawarkan gaji yang lebih rendah kerana mereka mempunyai kumpulan calon yang lebih besar untuk dipilih.

Lebihan graduan ini juga menyumbang kepada insiden ketidakpadanan pekerjaan.

2. Kurang pengalaman.

Graduan baru biasanya kurang pengalaman praktikal dalam bidang masing-masing. Majikan mungkin menawarkan gaji yang lebih rendah untuk mengimbangi masa dan sumber yang mereka perlukan untuk melabur dalam latihan dan membangunkan graduan ini.

Dalam hal ini, keberkesanan latihan industri perlu diteliti dan wujud keperluan kepada pembaharuan.

3. Pendedahan kebolehpasaran graduan.

Pendedahan kebolehpasaran yang disediakan oleh universiti memainkan peranan penting dalam membentuk gaji permulaan graduan baharu yang agak rendah.

Sejauh mana universiti menyediakan pelajar untuk realiti pasaran pekerjaan memberi kesan mendalam kepada kebolehpasaran mereka dan kuasa tawar-menawar seterusnya dalam rundingan gaji.

Universiti yang kurang mengutamakan perkhidmatan kerjaya yang mantap, peluang latihan dan perkongsian industri menghalang keupayaan pelajar untuk menjalin rangkaian, memperoleh pengalaman dunia sebenar dan mewujudkan hubungan yang boleh meningkatkan kebolehpasaran mereka.

Bagaimana untuk mengatasi insiden gaji permulaan rendah?

Intervensi sisi permintaan buruh

Menangani isu gaji rendah untuk graduan baharu boleh didekati melalui intervensi dari segi permintaan yang memfokuskan pada menggalakkan peningkatan industri.

Dengan memberi insentif kepada industri untuk beralih ke arah menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan menerima inovasi teknologi, permintaan untuk pekerja mahir yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kepakaran khusus pasti akan meningkat.

Peralihan permintaan untuk pekerja mahir ini secara semula jadi akan membawa kepada peningkatan dalam gaji yang ditawarkan kepada graduan baru yang memiliki kemahiran yang diperlukan.

Intervensi sisi penawaran buruh

Strategi lain untuk menangani cabaran gaji rendah untuk graduan baharu melibatkan campur tangan dari segi penawaran, yang merangkumi penetapan tahap gaji melalui peraturan dan garis panduan gaji.

Dengan mewujudkan piawaian gaji minimum graduan atau penanda aras gaji khusus industri, badan kawal selia boleh memastikan gaji peringkat permulaan lebih sejajar dengan nilai kemahiran dan kelayakan yang dimiliki oleh graduan.

Campur tangan ini boleh melindungi daripada eksploitasi dan menyediakan garis dasar untuk pampasan yang adil.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengimbangi pendekatan ini dengan pertimbangan ekonomi, kerana peraturan gaji yang berlebihan mungkin menghalang perniagaan, terutamanya yang lebih kecil, daripada mengambil graduan baharu disebabkan peningkatan kos buruh.

Pendekatan yang pragmatik dan ditentu ukur dengan baik adalah perlu untuk mencapai keseimbangan antara memastikan pampasan yang adil dan memelihara peluang pekerjaan untuk graduan baharu, sekali gus menyumbang kepada pasaran pekerjaan yang lebih saksama dan stabil.

Apakah pilihan dasar jangka pendek?

Intervensi sisi permintaan dan penawaran adalah bersifat jangka panjang. Impak daripada intervensi tersebut memakan masa untuk dilihat outcome dan keberkesanannya.

Berikut dinyatakan beberapa pendekatan cepat yang boleh diambil bagi memperbetulkan keadaan dalam jangka masa pendek.

1. Penyediaan panduan gaji permulaan graduan.

Menyediakan dan mendokumentasikan gaji permulaan untuk graduan merentas sektor dan pekerjaan yang berbeza boleh berfungsi sebagai alat yang mujarab untuk memudahkan pengagihan peluang pekerjaan yang lebih saksama dengan gaji yang lebih tinggi.

Dengan menyediakan data yang telus dan mudah diakses tentang imbuhan peringkat permulaan, bakal pencari kerja diberi kuasa untuk membuat keputusan termaklum tentang laluan kerjaya mereka.

Maklumat ini melengkapkan graduan dengan pengetahuan untuk mengemudi pasaran pekerjaan secara strategik, memilih sektor dan pekerjaan yang menawarkan pakej pampasan yang menggalakkan.

Tambahan pula, pendekatan ini memberi insentif kepada industri untuk menyelaraskan tawaran gaji mereka dengan standard pasaran, memupuk persaingan sihat untuk bakat.

Panduan gaji permulaan di Malaysia pernah diterbitkan pada 2020. Selepas daripada itu, tiada usaha dilakukan bagi menyediakan panduan gaji kepada bakal pekerja dan majikan.

Penyediaan panduan gaji permulaan khusus untuk graduan amat digalakkan.

2. Latihan industri yang berstruktur dan berasaskan permintaan (demand-driven).

Melaksanakan program latihan industri yang tersusun dan didorong oleh permintaan boleh menjadi cara yang penting untuk membantu graduan mendapatkan gaji yang lebih tinggi selepas menamatkan latihan mereka.

Program sedemikian direka untuk menyelaraskan dengan keperluan dan keperluan sebenar industri, melengkapkan graduan dengan kemahiran praktikal, pengalaman dunia sebenar, dan pengetahuan khusus industri yang berkaitan secara langsung dengan pasaran kerja.

Program latihan industri yang direka bentuk dengan baik dan dipacu permintaan bertindak sebagai jambatan antara pendidikan dan pekerjaan, menyediakan graduan untuk jawatan bergaji tinggi.

Dengan menyelaraskan pengalaman magang dengan permintaan industri, graduan bukan sahaja dilengkapi dengan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi tetapi juga menyumbang kepada pasaran kerja yang lebih cekap dan responsif.

3. Memperkasa perkhidmatan pekerjaan di universiti.

Universiti yang memupuk hubungan kukuh dengan industri, menawarkan latihan amali, dan menyepadukan projek praktikal ke dalam kurikulum mereka memperkasakan pelajar untuk lulus dengan kemahiran yang relevan dan pemahaman yang jelas tentang dinamika tempat kerja.

Graduan sedemikian cenderung untuk mendapat gaji permulaan yang lebih tinggi kerana kebolehpasaran mereka yang dipertingkatkan dan potensi sumbangan segera.

Pada dasarnya, universiti yang mengutamakan pendedahan kebolehpasaran menyumbang dengan ketara kepada memecahkan kitaran gaji permulaan yang rendah untuk graduan baharu.

Dengan melengkapkan pelajar dengan kemahiran praktikal, hubungan industri, dan pemahaman mendalam tentang bidang pilihan mereka, institusi ini meningkatkan cadangan nilai graduan dalam pasaran kerja, yang membawa kepada tawaran gaji yang lebih kompetitif apabila memasuki tenaga kerja.

4. Perkhidmatan sokongan mobiliti pekerjaan.

Mewujudkan perkhidmatan sokongan mobiliti pekerjaan untuk graduan boleh memainkan peranan penting dalam membantu mereka mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan pekerjaan pertama mereka selepas bergraduat.

Perkhidmatan sedemikian boleh menyediakan graduan dengan sumber, bimbingan, dan sokongan yang mereka perlukan untuk mengemudi laluan kerjaya mereka, membuat keputusan termaklum, dan peralihan ke jawatan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi dan potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Kajian EU-ERA mendapati wujudnya mobiliti pekerjaan yang menaik bagi sebahagian graduan dalam tempoh tiga tahun mereka di alam pekerjaan. Sebahagiannya pula kekal pada pekerjaan yang sama dan bermobiliti menurun (contohnya daripada separa mahir kepada kurang mahir).

Source : Astro AWANI